Συναινώ να λαμβάνω πληροφορίες

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι θέλετε να είστε σε επαφή μαζί μας.

Σε αυτή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό το τηλέφωνο επιθυμείτε να λαμβάνετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας, τις δραστηριότητες μας καθώς και οποιαδήποτε δράση Μarketing μας.

 

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου
  • Τηλέφωνο

 

Με το παρόν συγκατατίθεμαι ρητά να λαμβάνω ενημερωτικό και προωθητικό υλικό από την Inter Cars Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μέσω:

 

  •  Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  •  SMS / MMS
  •  Τηλεφωνικές κλήσεις

 

Όνομα

Επώνυμο

Επωνυμία

 

Yπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «INTER CARS GREECE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «INTER CARS GREECE» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 140462807000, Α.Φ.Μ. 800773780, ΔΟΥ Ηλιουπόλεως) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Αθηνοδώρου & Εθνάρχου Μακαρίου αριθμός 34, με αριθμό τηλεφώνου 2108213882  και ηλεκτρονική διεύθυνση info.greece@intercars.eu

Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική και είναι απαραίτητη για να αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό.  Αν δεν μας διαθέσετε τα προσωπικά δεδομένα, θα είναι αδύνατη η αποστολή από μέρους μας ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.  Τα προσωπικά δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την προώθηση ενημερωτικού και προωθητικού υλικού (νόμιμη βάση: έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας).

Τα προσωπικά δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία μέχρι την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσης για τη λήψη ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αιτηθεί την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή και τον περιορισμό επεξεργασίας αυτών, καθώς επίσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων.  Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αυτή η ανάκληση να επηρεάζει το δικαίωμα επεξεργασίας που απορρέει από την προηγούμενη συγκατάθεσή σας και πριν την ανάκληση της. 

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων βάσει εννόμου συμφέροντος, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

 

Αποστολή

* Απαιτούμενα πεδία