Kes me oleme?

Meie veebilehe aadress on: https://reinhoch.eu. Millist privaatinfot me kogume ja miks me seda kogume

Küpsised

Kui jätad meie lehele kommentaari, siis võid oma nime, emaili aadressi ja veebilehe aadressi küpsistesse salvestada, et kui kirjutad järgmisi kommentaare, täidetakse ülalloetletud informatsioon sinu eest automaatselt. Küpsised aeguvad ühe aasta möödudes. Kui külastad sisselogimise lehte, siis tekitame me ajutise küpsise kontrollimaks, kas sinu veebibrauser aktsepteerib küpsiseid. See küpsis ei sisalda mingit personaalinfot ja see kustutatakse, kui sa oma brauseri kinni paned. Sisse logides tekitame veel mõned küpsised salvestamaks sinu sisselogimisinfot ja valitud ekraaniseadeid. Sisselogimise küpsised aeguvad kahe päeva järel ja ekraaniseaded ühe aasta järel. Kui klikkate valikul “Pea mind meeles”, aegub sisselogimisinfo kahe nädala järel. Kui logid oma kontolt välja, siis sisselogimisküpsised kustutatakse. Kui uuendad või avaldad artikli, siis salvestatakse su brauseris täiendav küpsis. See küpsis ei sisalda mingit personaalinfot, pelgalt viitab äsjatoimetatud artikli tunnusmärgile. See aegub ühe päeva järel.

Teistelt veebisaitidelt manustatud sisu

Sel veebilehel olevad artiklid võivad sisaldada manustatud sisu (nt videod, fotod, artiklid jne). Teistelt veebisaitidelt manustatud sisu käitub täpselt samal moel nagu külastaja kasutanuks teist veebisaiti. Veebilehed võivad sinu kohta infot koguda, kasutada küpsiseid, rakendada täiendavaid kolmanda osapoole jälgimissüsteeme, ning jälgida sinu käitumist manustatud sisu osas, sealhulgas jälgida sinu interaktsioone manustatud materjaliga, kui sul on kõnealusel veebisaidil konto ja oled sinna sisse logitud.

Statistika analüüs

Kellega me andmeid jagame?

Kui kaua me sinu andmeid hoiame?

Kui jätate kommentaari, siis seda kommentaari ja selle meta-andmeid hoitakse igavesti. Tänu sellele saame tuvastada ja heaks kiita kõik järgnevad kommentaarid automaatselt, ilma neid igakordselt modereerimata. Nendele kasutajatele, kes on meie veebilehele registreerunud, säilitame me ka personaalinfot, mis profiiliga kaasneb. Iga kasutaja saab oma personaalinfot vaadata, muuta ja kustutada igal ajal (välja arvatud kasutaja kasutajanimi, mida ei saa muuta). Veebilehe administraatorid saavad seda infot samuti vaadata ja muuta.

Millised õigused on sul oma andmetele

Kui sul on sellele veebisaidil kasutajakonto või kui oled jätnud siia kommentaare, võid nõuda eksporditud faili nendest andmetest, mida me sinu kohta säilitame, sealhulgas andmed, mille oled ise meile andnud. Ühtlasi saad nõuda, et me kustutaksime kõik personaalinfo, mis meil sinu kohta leidub. See ei puuduta vaid infot, mida me oleme kohustatud säilitama administratiivsetel, juriidilistel või turvalisuse eesmärkidel.

Kuhu me sinu info saadame?

Külastajate kommentaare võidakse kontrollida automaatse rämpspostituse tuvastamise teenusega.

Sinu kontaktandmed

Lisainfo

Kuidas me sinu andmeid kaitseme?

Millised protseduurid rakenduvad juhul kui privaatsed andmed lekivad?

Millistelt kolmandatelt osapooltelt me andmeid saame?

Milliseid automaatotsuseid ja/või profileerimist me sinu andmete põhjal läbi viime?

Valdkonna regulatiivsed avalikustamisnõuded