Ποιοτικές διαδικασίες


Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε πολύ αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.

Λόγω της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού, προηγμένου συστήματος ποιοτικού ελέγχου, τα προϊόντα μας πληρούν τα πρότυπα ποιότητας της Πολωνίας και της ΕΕ.

Ανάκτηση δεδομένων. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και προσπαθήστε να κάνετε αποκοπή ή αντιγραφή ξανά.

Η σφραγίδα ποιότητας ενημερώνουν για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα πρότυπα και κανόνες.

Εργαστηριακά ελεγχόμενη ποιότητα

Πριν παραδοθούν τα προϊόντα REINHOCH στους τελικούς χρήστες, υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών αντοχής σε εφελκυσμό, δοκιμές δομής υλικού και χημικής σύνθεσης, δοκιμές αντοχής, δοκιμές αντοχής στις καιρικές συνθήκες και δοκιμές σκληρότητας.

Ο κύριος στόχος αυτών των δοκιμών είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων που απαιτούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής

Τα εργοστάσια όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα REINHOCH διαθέτουν τις πιο σύγχρονες διαδικασίες παραγωγικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της πιστοποίησης IATF 16949.

Ευρωπαϊκή πιστοποίηση

Χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές των ευρωπαϊκών κέντρων πιστοποίησης, γι’ αυτό και τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε περιοδική πιστοποίηση.

Αυτοματοποιημένη παραγωγή

Η κορυφαία ποιότητα απαιτεί επαναλαμβανόμενη παραγωγή. Είμαστε σε θέση να το πετύχουμε σε αυτοματοποιημένες, τεχνολογικά προηγμένες και ρομποτικές γραμμές παραγωγής.

Ταυτοποίηση προϊόντος

Η σήμανση με λέιζερ των προϊόντων με λογότυπο και ειδικό κωδικό αποτελεί επιπλέον επιβεβαίωση της κορυφαίας ποιότητας των προϊόντων που παραδίδονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σφραγίδα ολογράμματος

Τα κουτιά προστατεύονται με σφραγίδα ολογράμματος, για να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν έχει ανοίξει το προϊόν σας πριν.

Φροντίδα για την οικολογία

Ανησυχώντας για την οικολογία, ήδη στη διαδικασία παραγωγής, ελαχιστοποιούμε την ποσότητα χαρτιού, φύλλου και χρώματος στο ελάχιστο. Βελτιστοποιούμε επίσης τη διαδικασία παράδοσης, για να περιορίσουμε στο ελάχιστο το αποτύπωμα άνθρακα και όλα τα αέρια που δημιουργούνται στη διαδικασία παραγωγής φιλτράρονται.