Kvalitatívne postupy


Naše produkty podliehajú veľmi prísnym postupom kontroly kvality.

Vďaka vytvoreniu efektívneho a pokročilého systému kontroly kvality naše produkty spĺňajú poľské a európske normy kvality.

Overovacie postupy každého produktu Reinhoch sa realizujú pred jeho uvedením na trh.

Pečiatka a pečať kvality informujú o zhode výrobku so štandardmi a normami.

Laboratórne kontrolovaná kvalita

Pred dodaním produktov REINHOCH koncovým používateľom prechádzajú sériou testov v súlade s normami ISO, vrátane testov pevnosti v ťahu, testov štruktúry materiálu a chemického zloženia, testov trvanlivosti, testov odolnosti voči poveternostným vplyvom a testov tvrdosti.

Hlavným cieľom týchto testov je zaistiť bezpečnosť a špičkovú kvalitu produktov, ktoré sú v automobilovom priemysle požadované.

Certifikované výrobné procesy

Závody, kde sa vyrábajú produkty REINHOCH, majú pre potreby automobilového priemyslu implementované najmodernejšie postupy výrobných procesov podľa smerníc certifikácie IATF 16949.

Európska certifikácia

Využívame osvedčené postupy európskych certifikačných stredísk, preto naše produkty prechádzajú pravidelnou certifikáciou.

Automatizovaná výroba

Špičková kvalita vyžaduje opakovateľnú výrobu. Sme schopní to dosiahnuť na automatizovaných, technologicky vyspelých a robotizovaných výrobných linkách.

Identifikácia produktu

Laserové označenie produktov logom a špeciálnym kódom je dodatočným potvrdením špičkovej kvality produktov dodávaných na európsky trh.

Hologramová pečať

Krabice sú chránené hologramovou pečaťou, aby ste sa uistili, že nikto predtým váš produkt neotvoril.

Starostlivosť o ekológiu

S ohľadom na ekológiu už vo výrobnom procese minimalizujeme množstvo papiera, fólie a farby na minimum. Tiež optimalizujeme proces dodávania, aby sme obmedzili na minimum uhlíkovú stopu a všetky plyny, ktoré vznikajú vo výrobnom procese, sú filtrované.