1. Vartojamos sąvokos

1.1 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius. 

1.2 Duomenų subjektas fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas / prekes Bendrovei, arba domisi įsidarbinimo Bendrovėje galimybe, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje, arba bet kuris asmuo, kurio duomenis tvarkom Bendrovė 

1.3 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje. 

1.4 Reglamentas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE). 

1.5 Svetainė  Duomenų valdytojo administruojama interneto svetainė adresu www.reinhoch.eu. 

2. Duomenų valdytojas 

2.1 Šioje Privatumo politikoje aprašytų asmens duomenų tvarkymo operacijų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra Uždaroji akcinė bendrovė „Inter Cars Lietuva“ (toliau - Mes, Bendrovė arba Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 300594634, adresas Titnago g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. numeris +37052491072, elektroninio pašto adresas LT.Biuras@intercars.eu. 

2.2 Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas. 

3. Duomenų apsaugos pareigūnas 

3.1 Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. 

3.2 Jeigu norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei ketinate pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, galite susisiekti su Bendrovėje paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: rusne@duomenuapsauga.eu 

4. Privatumo politikos tikslas ir jos taikymas 

4.1 Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta atskiruose pranešimuose, paslaugų bei kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Bendrove. 

4.2 Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis. Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika. 

4.3 Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Reglamentas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės vidiniai dokumentai bei tvarkos. 

4.4 Šioje privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos (pvz. duomenų tvarkytojas) suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir aiškinamos Reglamente. 

5. Asmens duomenų šaltiniai 

5.1 Bendrovės tvarkomi asmens duomenys gali būti gaunami iš šių šaltinių: 

5.1.1 Tiesiogiai iš Duomenų subjekto. 

5.1.2 Iš trečiųjų šalių. 

5.1.3 Ne tiesiogiai iš jūsų. 

5.2 Informuojame, kad Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad dėl to negalėsime Jums suteikti paslaugų ir pasiekti kitų nustatytų tikslų. 

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

6.1 Užklausų nagrinėjimas 

6.1.1 Siekdami išnagrinėti bei atsakyti į Svetainėje pateiktas užklausas, paklausimus, galime tvarkyti šiuos užklausas pateikusių asmenų asmens duomenis: užklausos tema, vardas, pavardė, el. pašto adresas, žinutės turinys 

6.1.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų atsakyti į pateiktas užklausas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.). 

6.1.3 Duomenų saugojimo terminas: 3 m. po užklausos išnagrinėjimo.. 

6.1.4 Duomenų gavėjai: duomenys bus perduoti Bendrovės įmonių grupės įmonei, siekiant atsakyti į užklausas pagal užklausą pateikusio asmens šalį. 

7. Slapukai 

7.1 Siekdami tobulinti internetinę svetainę, analizuoti bei rinkti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Bendrovės valdomose elektroninėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos svetainės lankytojų asmens duomenis: IP adresas, prisijungimo data, kita, slapukais ir panašiomis technologijomis gaunama informacija. 

7.2 Slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti. 

7.3 Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (šiuo pagrindu tvarkomi nebūtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys) (Reglamento 6 str. 1 d. a p.); tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų užtikrinti svetainės veikimą (šiuo pagrindu tvarkomi būtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.). 

7.4 Duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo bet kada galima atšaukti ar koreguoti slapukų pranešime atsisakius slapukų ar konkrečių slapukų kategorijų. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą. 

8. Bendrovės Svetainėje naudojami šių rūšių slapukai ir jų tikslai: 

8.1 Būtinieji slapukai. Šie slapukai užtikrina svetainės ir jos funkcionalumų veikimą. Pavyzdžiui, jie užtikrina, kad galėtumėte įdėti prekes į krepšelį ir lengvai juos įsigyti. 

8.2 Individualizavimo slapukai. Šios rūšies slapukai prisimena tavo asmenines parinktis ir pageidavimus, kai naršote interneto svetainėje. Pavyzdžiui, jie užtikrina pasirinktos kalbos išsaugojimą kitoms sesijoms. 

8.3 Analizės slapukai. Šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Surinkti duomenys padeda Mums tobulinti svetainės veikimą ir pirkimo patirtį. 

8.4 Rinkodaros slapukai. Šie slapukai naudojami pritaikytų reklaminių skelbimų pateikimui. Jie padeda Mums rodyti reklamas, kurios gali būti aktualios ir naudingos jums. Be to, šie slapukai apriboja reklamų pasikartojimus ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų veiksmingumą. 

9. Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas: 

Slapuko pavadinimas Slapuko tiekėjas Paskirtis Duomenų saugojimo terminas Slapuko kategorija 
_ga reinhoch.eu _ga slapukas, įdiegtas Google Analytics, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat seka svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. 2 metus Analitinis 
_ga_XXXXXXXXXX reinhoch.eu Slapukas _ga_XXXXXXXXXX yra slapuko _ga papildinys, kurį naudoja „Google Analytics“ svetainės srauto stebėjimui. 2 metus Analizė 
_gat_UA-XXXXXXXX-YYY reinhoch.eu „Google Analytics“ ir „Google“ žymų tvarkytuvės nustatyto slapuko _gat variantas, leidžiantis svetainių savininkams stebėti lankytojų elgesį ir įvertinti svetainės našumą. 1 minutę Analizė 
_gid reinhoch.eu Įdiegtas Google Analytics, _gid slapukas saugo informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, taip pat sukuria analitinę svetainės našumo ataskaitą. Kai kurie renkami duomenys apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir puslapius, kuriuose jie lankosi anonimiškai. 1 metus Analizė 
pll_language reinhoch.eu „Polylang“ nustato šį slapuką, kad prisimintų kalbą, kurią vartotojas pasirenka grįždamas į svetainę, ir gautų kalbos informaciją, kai ji nepasiekiama kitu būdu. 1 metus Funkcinis 
osano_consentmanager reinhoch.eu Šis slapukas naudojamas sutikimo paskirstymui į kategorijas (pvz., RINKODARA: PRIIMTI/ ATMESTI). 1 metus Būtini 
osano_consentmanager_uuid reinhoch.eu Slapukas osano_consentmanager_uuid yra sutikimo valdymo platformos Osano nustatytas slapukas, skirtas išsaugoti unikalų galutinio naudotojo vartotojo ID sutikimo paieškai. 1 metus Būtini 
wp-settings-1 reinhoch.eu Šis slapukas naudojamas norint išlaikyti vartotojo wp-admin konfigūraciją. 1 metus Būtini 
wp-settings-time-1 reinhoch.eu Slapuką wp-settings-time-1 „WordPress“ naudoja, kad išsaugotų vartotojo nuostatas. 1 metus Būtini 

10. Asmens duomenų gavėjai 

10.1 Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims: 

10.1.1 valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos); 

10.1.2 įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams; 

10.1.3 Įmonių grupei, kuriai priklauso Bendrovė. 

10.2 Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir (ar) serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos, teisines, duomenų apsaugos pareigūno ir kitas paslaugas. 

10.3 Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina, siekdami tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį. 

11. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas 

11.1 Informuojame, kad nevykdome profiliavimo ar automatizuoto sprendimų priėmimo procesų, kurie gali turėti reikšmingos įtakos jūsų teisėms, interesams ar kitokių būdu darytų didelį poveikį Jums. 

12. Asmens duomenų perdavimas už ES / EEE ribų 

12.1 Išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytas išimtis, Bendrovė jūsų asmens duomenis tvarko Europos Sąjungos teritorijoje.  

12.2 Informuojame, kad tam tikri jūsų apsilankymo Svetainėje duomenys gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse veikiančios bendrovės). Apsilankymo svetinėje duomenys, kurie tam tikrais atvejais gali būti perduoti į trečiąsias valstybes: IP adresas, lokacija, slapukai, jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija (naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija). 

13. Duomenų subjekto teisės 

13.1 Norime informuoti apie jūsų teises pagal Reglamentą:   

13.1.1 Teisė susipažinti su duomenimis. Turite teisę reikalauti patvirtinimo, ar su jumis susiję duomenys yra tvarkomi ir reikalauti informacijos apie šiuos duomenis pagal Reglamento 15 str. nuostatas.  

13.1.2 Teisė ištaisyti asmens duomenis. Pagal Reglamento 16 straipsnio nuostatas turite teisę reikalauti papildyti arba ištaisyti netikslius su jumis susijusius duomenis.   

13.1.3 Teisė ištrinti asmens duomenis. Pagal Reglamento 17 straipsnio nuostatas esant straipsnyje numatytoms aplinkybėms turite teisę reikalauti, kad konkretūs duomenys būtų ištrinti. 

13.1.4 Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Pagal Reglamento 18 straipsnio nuostatas esant straipsnyje numatytoms aplinkybėms galite pareikalauti apriboti duomenų tvarkymą. 

13.1.5 Teisė į duomenų perkeliamumą. Pagal Reglamento 20 straipsnio nuostatas turite teisę reikalauti gauti mums pateiktus duomenis ir papildomai pareikalauti juos perkelti kitiems tvarkytojams.  

13.1.6 Teisė prieštarauti. Pagal Reglamento 21 straipsnio nuostatas bet kada galite paprieštarauti duomenų tvarkymui ateityje.  

13.1.7 Teisė atšaukti sutikimą. Pagal Reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatas turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą.   

13.1.8 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Pagal BDAR 77 straipsnio nuostatas turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros įstaigai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

13.1.9 Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo. Pagal Reglamento 82 straipsnio nuostatas turite teisę iš duomenų valdytojo gauti kompensaciją už patirtą žalą 

14. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 

14.1 Prašymą Bendrovei galite pateikti asmeniškai arba per atstovą:  

14.1.1 el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);  

14.1.2 paštu (prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybės dokumento kopija); 

14.1.3 atvykus į Bendrovės biurą (prašymą galėsite surašyti ir (ar) pateikti parodžius asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą). 

15. Baigiamosios nuostatos 

15.1 Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas. 

15.2 Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos. Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. 

15.3 Paskutinį kartą atnaujinta 2023-11-24