1. DEFINIȚII

1.1 Administrator - INTER CARS S.A., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legislația din Polonia, având sediul social în strada Powsinska, nr. 64, 02-903 Varșovia, M.T. Varșovia, Municipiul Varșovia, judetul M. Varsovia, Polonia, înregistrată la Registrul Juridic Național având nr. KRS 0000008734, REGON 014992887. 1.2. Date cu caracter personal - informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici care determină identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială, inclusiv IP-ul dispozitivului, date de localizare, identificatorul de internet și informații colectate prin intermediul modulelor cookie și altor tehnologii similare. 1.3. Politicaaceastă Politică de confidențialitate. 1.4. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (text cu relevanță pentru SEE. 1.5. Serviciu - site-ul web de internet operat de administrator la următoarea adresă https://reinhoch.eu/ro/. 1.6. Utilizator fiecare persoană fizică care vizitează site-ul web sau care utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități descrise în Politică.

2. PRELUCRAREA DATELOR DATORITĂ UTILIZĂRII SERVICIULUI

2.1. În urma utilizării site-ului web de către utilizator, administratorul colectează date necesare pentru a furniza serviciile individuale oferite și informații despre activitatea utilizatorului pe site-ul web. Regulile detaliate și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal colectate în timpul utilizării site-ului web de către utilizator sunt descrise mai jos.

3. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR ÎN CADRUL SERVICIULUI

UTILIZAREA SERVICIULUI

3.1. Datele cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor site-ului web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informații colectate prin intermediul modulelor cookie necesare sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de către administrator: 3.1.1. pentru a furniza servicii în format electronic în ceea ce privește furnizarea către utilizatori a conținutului colectat în cadrul serviciului - temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este necesitatea prelucrării în vederea executării contractului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR); 3.1.2. în scopuri analitice și statistice, unde temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în efectuarea de analize ale activităților utilizatorilor, precum și ale preferințelor acestora pentru a îmbunătăți funcționalitățile utilizate și serviciile furnizate; 3.1.3. în scopul unei posibile stabiliri și investigări a acțiunilor intentate în justiție sau al apărării împotriva acțiunilor intentate în justiție - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), care constă în protejarea drepturilor sale; 3.1.4. în scopuri de marketing ale administratorului și ale altor entități, în special în ceea ce privește prezentarea de publicitate comportamentală - principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING. 3.2. Activitatea utilizatorului în cadrul serviciului, inclusiv datele sale cu caracter personal, este înregistrată în jurnalele de sistem (un program informatic special utilizat pentru a stoca o înregistrare cronologică care conține informații despre evenimente și activități legate de sistemul informatic utilizat pentru prestarea de servicii de către administrator). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopuri legate de furnizarea de servicii. De asemenea, administratorul le prelucrează în scopuri tehnice, administrative, pentru a asigura securitatea sistemului informatic și gestionarea sistemului - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului în acest sens (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

FORMULARE DE CONTACT

3.3. Puteți contacta administratorul utilizând formularele electronice de contact. Utilizarea formularului presupune furnizarea de date cu caracter personal, necesare pentru a contacta utilizatorul și pentru a răspunde la solicitare. Totodată, utilizatorul poate furniza alte date pentru a facilita contactul sau pentru a gestiona solicitarea. Datele marcate ca fiind obligatorii sunt necesare pentru primirea și gestionarea solicitării, iar necompletarea acestora va duce la imposibilitatea de a presta serviciul. Furnizarea altor date este voluntară. 3.4. Datele cu caracter personal sunt prelucrate: 3.4.1. pentru a identifica expeditorul și a gestiona solicitarea acestuia trimisă prin formularul de contact - temeiul juridic pentru prelucrare este acela că prelucrarea este necesară pentru prestarea serviciului (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR); în ceea ce privește datele furnizate în mod opțional, temeiul juridic pentru prelucrare este consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR); 3.4.2. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în efectuarea de statistici ale interogărilor transmise de utilizatori prin intermediul serviciului în vederea îmbunătățirii funcționalității; 3.4.3. în scopul investigării sau al apărării împotriva acțiunilor intentate în justiție - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), care constă în protejarea drepturilor sale.

4. MARKETING

4.1. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a realiza activități de marketing, care pot consta în următoarele: 4.1.1. afișarea conținutului de marketing pentru utilizator, care nu este adaptat preferințelor utilizatorului (publicitate contextuală); 4.1.2. afișarea conținutului de marketing pentru utilizator, care corespunde intereselor utilizatorului (publicitate comportamentală); 4.1.3. rimiterea de e-mailuri despre oferte sau conținuturi interesante, care, în unele cazuri, conțin informații comerciale (buletin informativ); 4.1.4. desfășurarea altor activități legate direct de comercializarea bunurilor și serviciilor (trimiterea de informații comerciale pe cale electronică și activități de telemarketing). 4.2. Pentru a derula activități de marketing, în anumite cazuri administratorul utilizează crearea de profiluri. Aceasta înseamnă că, datorită prelucrării automate a datelor, administratorul creează un profil al utilizatorului și, pe baza informațiilor colectate, evaluează factorii selectați cu privire la utilizatori (de exemplu, adresa de e-mail) pentru a analiza comportamentul lor în calitate de cumpărători sau pentru a crea o prognoză de cumpărare pentru viitor. Acest lucru permite îmbunătățirea corelării conținutului afișat cu preferințele și interesele individuale ale utilizatorului.

PUBLICITATE CONTEXTUALĂ

4.3. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în scopuri de marketing datorită direcționării publicității contextuale (adică publicitate care nu este adaptată preferințelor utilizatorului) către utilizatori. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în legătură cu realizarea interesului legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR).

PUBLICITATE COMPORTAMENTALĂ

4.4. Administratorul și partenerii săi de încredere procesează datele cu caracter personal ale utilizatorilor, inclusiv datele cu caracter personal colectate prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii similare, în scopuri de marketing, în legătură cu adresarea publicității comportamentale (adică publicitatea care este adaptată preferințelor utilizatorului) către utilizatori. De asemenea, activitățile administratorului pot consta în afișarea sau repetarea mesajelor publicitare către persoanele care utilizează serviciul, pe site-uri web și pe rețelele de socializare. Prelucrarea datelor cu caracter personal include și crearea de profiluri ale utilizatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe baza interesului legitim al administratorului (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), în legătură cu consimțământul acordat de utilizator pentru utilizarea tehnologiilor de urmărire care utilizează informații despre utilizarea serviciului. De asemenea, partenerii de încredere ai administratorului sunt implicați în procesul de afișare sau repetare a publicității personalizate către utilizator.

BULETIN INFORMATIV

4.5. Administratorul oferă servicii de buletine informative persoanelor care și-au furnizat adresa de e-mail în acest scop, în condițiile regulamentului. Furnizarea datelor este necesară pentru oferirea serviciilor de buletin informativ, iar necompletarea acestora va duce la imposibilitatea de a trimite buletinul informativ. Această formă de comunicare cu utilizatorul poate include crearea de profiluri. Aceasta înseamnă că, datorită prelucrării automate a datelor, administratorul creează un profil al utilizatorului și, pe baza informațiilor colectate, evaluează factorii selectați cu privire la utilizatori (de exemplu, adresa de e-mail) pentru a analiza comportamentul lor în calitate de cumpărători sau pentru a crea o prognoză de cumpărare pentru viitor. Permite îmbunătățirea personalizării conținutului trimis în funcție de preferințele și interesele individuale ale utilizatorului. 4.6. Datele cu caracter personal sunt prelucrate: 4.6.1. pentru furnizarea serviciilor de buletin informativ - temeiul juridic pentru prelucrare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR); 4.6.2. pentru direcționarea conținutului de marketing către utilizator ca parte a buletinului informativ - temeiul juridic pentru prelucrare, inclusiv utilizarea profilării, este interesul legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR) în legătură cu consimțământul de a primi buletinul informativ; 4.6.3. în scopuri analitice și statistice - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), constând în efectuarea de analize a activității utilizatorilor în cadrul serviciului în vederea îmbunătățirii funcționalităților aplicate; 4.6.4. în scopul unei eventuale determinări, solicitări sau apărări cu privire la acțiuni în justiție - temeiul juridic pentru prelucrare este interesul legitim al administratorului (temeiul juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), care constă în protejarea drepturilor sale.

MARKETING DIRECT

4.7. Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi, de asemenea, utilizate de administrator pentru a trimite conținut de marketing utilizatorului prin diferite canale, și anume prin e-mail sau prin MMS/SMS sau telefon. Astfel de activități sunt întreprinse de administrator doar dacă utilizatorul și-a dat consimțământul, pe care și-l poate retrage în orice moment.

5. MODULE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

5.1. Modulele cookie sunt mici fișiere text instalate pe dispozitivul utilizatorului atunci când navighează pe site-ul web. Modulele cookie colectează informații pentru a facilita utilizarea site-ului web - de exemplu, prin memorarea vizitelor utilizatorului pe site-ul web și a activităților sale.

MODULE COOKIE DE BAZĂ ȘI MODULE COOKIE DE PERSONALIZARE

5.2. Utilizarea de către administrator a modulelor cookie esențiale (denumite pe site „Elemente de bază”) este necesară pentru buna funcționare a site-ului web. Aceste module cookie sunt instalate în special pentru memorarea sesiunilor de conectare sau pentru completarea formularelor și setarea opțiunilor de confidențialitate. Modulele cookie de personalizare (denumite pe site „Personalizare”) memorează și personalizează site-ul web în funcție de opțiunile utilizatorului, cum ar fi preferințele de limbă sau regiunea în care se află utilizatorul. Utilizatorii pot configura browser-ul să blocheze sau să avertizeze cu privire la modulele cookie esențiale și de personalizare, cu toate acestea, acest lucru va avea ca rezultat faptul că anumite părți ale site-ului ar putea să nu funcționeze corect.

MODULE COOKIE DE ANALIZĂ

5.3. Modulele cookie analitice sunt utilizate pentru a urmări numărul de vizite și sursele de trafic în cadrul serviciului. Acestea ajută să se determine care pagini sunt mai populare și care sunt mai puțin populare și la înțelegerea modului în care utilizatorii navighează pe site-ul web. Grație acestora, administratorul poate examina statisticile și poate îmbunătăți performanța site-ului web. Informațiile colectate de aceste module cookie sunt agregate, astfel încât acestea nu sunt destinate să stabilească identitatea. În cazul în care utilizatorul nu permite aceste cookie-uri, administratorul nu va ști când utilizatorul a vizitat site-ul web.

MODULE COOKIE DE MARKETING

5.4. Module cookie de marketing sunt utilizate pentru a personaliza conținutul publicitar afișat în funcție de interese, nu doar în cadrul serviciului, ci și în afara acestuia. Acestea pot fi instalate de partenerii de publicitate prin intermediul serviciului. Pe baza informațiilor din aceste module cookie și a activității pentru alte servicii, se construiește un profil de interese. Modulele cookie de marketing nu stochează date cu caracter personal în mod direct, ci identifică browser-ul de internet și hardware-ul. În cazul în care utilizatorul nu permite utilizarea acestor modul cookie, afișarea de publicitate va continua să fie posibilă, dar nu va fi personalizată în funcție de preferințe.

6. INSTRUMENTE ANALITICE ȘI DE MARKETING UTILIZATE DE PARTENERUL ADMINISTRATORULUI

6.1. Administratorul și partenerii săi utilizează o soluție și un instrument în scopuri analitice și de marketing. Mai jos găsiți informații de bază despre aceste instrumente. Cu toate acestea, puteți găsi detalii suplimentare cu privire la acestea în politica de confidențialitate a partenerului.

GOOGLE ANALYTICS

6.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.

DOUBLECLICK

6.3. DoubleClick este un instrument utilizat pentru a măsura eficiența campaniilor publicitare implementate de administrator (campanii AdWords) și analiza rezultatelor acestora. Informații detaliate despre domeniul de aplicare și condițiile de colectare a datelor pentru acest serviciu pot fi găsite accesând următorul link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

7. GESTIONAREA SETĂRILOR MODULELOR COOKIE

7.1. Utilizarea modulelor cookie pentru colectarea datelor prin intermediul acestora, inclusiv accesul la datele stocate pe dispozitivul utilizatorului, necesită consimțământul utilizatorului. Consimțământul poate fi retras în orice moment. 7.2. Consimțământul este necesar doar pentru modulele cookie a căror utilizare este necesară pentru furnizarea serviciului de telecomunicații (transmiterea datelor pentru afișarea conținutului). Utilizatorul nu are opțiunea de a refuza aceste module cookie dacă dorește să utilizeze serviciul. 7.3. Modulele cookie utilizate pentru personalizare și activități analitice și de marketing nu sunt instalate automat de către administrator. Utilizatorul poate acorda administratorului autorizația să le instaleze, exprimându-și consimțământul atunci când deschide serviciul (accesarea site-ului web) sau prin utilizarea paginii https://intercars.pl/s/zarzadzanie-plikami-cookies. 7.4. Utilizatorul poate consimți la instalarea modulelor cookie pentru personalizare și activități analitice și de marketing printr-un click pe butonul „Acceptă tot” de pe bannerul care apare după accesarea site-ului web. Administratorul va fi apoi autorizat să instaleze aceste module cookie în conformitate cu setările browser-ului utilizat de utilizator (în cazul setărilor implicite, toate modulele cookie sunt instalate). 7.5. Retragerea consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie este posibilă și prin intermediul setărilor browser-ului. Informații detaliate în acest sens pot fi găsite în link-urile de mai jos: 7.5.1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc 7.5.2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache 7.5.3. Google Chrome: https://www.google.com/chrome/privacy/ 7.5.4. Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 7.5.5. Safari: https://support.apple.com/en-my/guide/safari/sfri35610/mac 7.6. Un utilizator poate verifica starea setărilor sale curente de confidențialitate pentru browser în orice moment, utilizând instrumentele disponibile la link-urile de mai jos: 7.6.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 7.6.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

8. PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Perioada de prelucrare a datelor de către administrator depinde de tipul de serviciu furnizat și de scopul prelucrării. În principiu, datele sunt prelucrate pe perioada de prestare a serviciilor, până la retragerea consimțământului exprimat sau până la formularea unei obiecții efective cu privire la prelucrarea datelor în cazul în care interesul legitim al administratorului reprezintă temeiul juridic pentru prelucrarea datelor. 8.2. Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, intentarea sau apărarea potențialelor acțiuni în justiție, iar după această perioadă doar în termenul prevăzut de dispozițiile legale aplicabile. După expirarea perioadei de prelucrare, datele vor fi șterse în mod ireversibil sau anonimizate.

9. DREPTURILE UTILIZATORULUI

9.1. Utilizatorul are dreptul de a accesa conținutul datelor și de a solicita corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, dreptul de a transfera datele și dreptul de a se opune prelucrării datelor, precum și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal. 9.2. În măsura în care datele utilizatorului sunt prelucrate pe baza consimțământului, acest consimțământ poate fi retras în orice moment contactând administratorul sau utilizând funcționalitățile puse la dispoziție pe site-ul web. 9.3. tilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing în cazul în care prelucrarea se efectuează în conformitate cu interesele legitime ale administratorului, precum și - din motive legate de situația specifică a utilizatorului - în alte cazuri în care temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al administratorului (de exemplu, în scopuri analitice și statistice). Consimțământul de marketing poate fi gestionat și pe următorul site https://rodo.intercars.eu 9.4. Pentru mai multe informații despre drepturile din GDPR, consultaț https://intercars.ro/.

10. DESTINATARII DATELOR

10.1. În legătură cu furnizarea de servicii, datele cu caracter personal vor fi divulgate unor entități externe, inclusiv, în special, furnizorilor responsabili de operarea sistemelor IT. 10.2. Administratorul își rezervă dreptul de a divulga informațiile selectate referitoare la utilizator autorităților competente sau terților care solicită astfel de informații, pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu legislația aplicabilă.

11. TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA SEE

11.1. Nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) este diferit de nivelul prevăzut de legislația europeană. Prin urmare, administratorul transferă date cu caracter personal în afara SEE doar atunci când este necesar și cu un nivel adecvat de protecție, în primul rând prin: 11.1.1. cooperarea cu entități care prelucrează date cu caracter personal în țările pentru care a fost emisă o decizie adecvată a Comisiei Europene privind asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (pentru detalii, ); 11.1.2. utilizarea de clauze contractuale standard emise de Comisia Europeană; împreună cu măsurile de securitate suplimentare necesare, care oferă datelor cu caracter personal aceeași protecție ca în Uniunea Europeană (modelele de contract pot fi găsite aici: \); 11.1.3. aplicarea regulilor corporatiste obligatorii aprobate de autoritatea de supraveghere abilitată. 11.2. Administratorul informează întotdeauna despre intenția de a transfera date cu caracter personal în afara SEE în etapa de colectare a acestora.

12. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Administratorul efectuează în permanență o analiză de risc pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate în siguranță de către administrator - asigurându-se, în primul rând, că doar persoanele autorizate au acces la date și doar atunci când este necesar din cauza sarcinilor pe care le îndeplinesc. Administratorul se asigură că toate operațiunile privind datele cu caracter personal sunt înregistrate și efectuate doar de către angajați și colaboratori autorizați. 12.2. Administratorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că subcontractanții și alte entități colaboratoare garantează, de asemenea, aplicarea unor măsuri de securitate adecvate în fiecare caz în care prelucrează date cu caracter personal la cererea administratorului.

13. DATE DE CONTACT

13.1. Contactul cu administratorul este posibil prin intermediul adresei de e-mail office@intercars.eu sau la adresa de corespondență: Inter Cars Romania SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Campul Painii, Nr. 3-5, jud. Cluj. 13.2. Administratorul a numit un inspector pentru protecția datelor, care poate fi contactat cu privire la orice problemă referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mai iod@intercars.eu.

14. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

14.1. Această Politică este revizuită în mod regulat și modificată în funcție de necesități. 14.2. Prezenta versiune a Politicii a fost adoptată și este în vigoare din data de 20.09.2023.