Tipični kvarovi vešanja

Kvar vešanja – pre ili kasnije se dešava skoro svakom vozaču. Tipični kvarovi na vešanju se javljaju kod automobila starih od nekoliko do više od deset godina. Dešavaju se kod gradskih automobila, kompaktnih i luksuznih limuzina. Zato svaki vozač treba da zna koji su tipični kvarovi sistema vešanja. Sve ovo iz razloga da bi se što brže moglo reagovati jer je vožnja sa oštećenim vešanjem jednostavno opasna.

Suspenzija automobila je složena struktura odgovorna za pravilno vođenje točkova, stabilnost, upravljivost i udobnost vožnje. Suspenzija se sastoji od mnogo elemenata koji moraju savršeno da rade zajedno. Dovoljno je da neki od njih prestane da funkcioniše kako treba zbog habanja ili mehaničkog oštećenja, i onda počinju problemi. Pošto je suspenzija sistem komunikacionih sudova, kvar jednog elementa ubrzava habanje drugih.

Kvar suspenzije se može postepeno povećavati, ali se može pojaviti i iznenada. Dovoljno je većom brzinom udariti u veliku rupu na putu.

Zašto dolazi do pojave kvarova ogibljenja vozila?

Elementi koji čine suspenziju ne traju večno. Guma je podložna starenju. Metal može biti napadnut korozijom. Svi delovi imaju određeni stepen otpornosti na mehanička oštećenja. Kao što smo ranije pomenuli, kvar jednog elementa negativno utiče na drugi Probleme (akumulacija oštećenja) može uzrokovati nemar u servisiranju, npr. neprilagođena geometrija vešanja. Nepravilna montaža delova vešanja takođe može prouzrokovati štetu. Problemi mogu biti uzrokovani ugradnjom jednog novog dela (npr. jedne viljuške) umesto zamene dva, sa obe strane.

Oštećenje vešanja takođe može nastati kao posledica nesreće. Kada se suočimo sa ozbiljnim oštećenjima na šasiji automobila, čak ni najbolje radionice možda neće moći da vrate vešanje vozila u prvobitno stanje – čak i nakon zamene svih delova novim.

Trajnost delova vešanja zavisi i od kvaliteta upotrebljenih komponenti. Delovi koji se koriste za prvu montažu odlikuju se najvećom izdržljivošću. Iz mnogo razloga, na primer zato što su savršeno usklađeni sa drugim novim, visokokvalitetnim delovima.

Zamene robnih marki i rezervni delovi koji ispunjavaju GVO direktivu, proizvedeni su u skladu sa evropskim standardima i garantuju pravilan rad celog sistema, takođe su izdržljivi. Ove zahteve ispunjavaju REINHOCH delovi, jer se proizvode u savremenim, automatizovanim fabrikama, u skladu sa važećim standardima, i prolaze kroz višestepene kontrole tokom proizvodnje.

Posledice kvara u sistemu vešanja 

Kvar suspenzije automobila je povezan sa nizom negativnih efekata. Pre svega, smanjen je nivo bezbednosti. Auto zahteva sve češće korekcije tokom vožnje iz razloga što automobil gubi upravljivost, tj. sposobnost da usvoji i održi smer kretanja koji je zadao vozač pomoću volana. Automobil sa oštećenim vešanjem se odlikuje sve manjom stabilnošću. Nakon iznenadnog manevra automobil ima sve teže da se vrati u prethodni pravac. Neispravni amortizeri mogu uzrokovati neuobičajeno (neravnomerno) i ubrzano habanje guma. Neki kvarovi vešanja potpuno onemogućavaju upotrebu automobila., kao što su na primer curenja u hidropneumatskom i vazdušnom oslanjanju.

Kvarovi vešanja takođe uzrokuju značajno smanjenje udobnosti vožnje (buke) i lošiju amortizaciju neravnina.

Tipični kvarovi vešanja - kako ih prepoznati?

Kvarove vešanja automobila treba da uoči sam vozač. Automobil sa oštećenim vešanjem počinje da se ponaša drugačije tokom vožnje. Ispod automobila se pojavljuju različiti šumovi. Treba uočiti habanje i oštećenja pojedinih komponenti vešanja automobila tokom vožnje. Preporučuje se redovan godišnji pregled na dijagnostičkoj stanici. pri svakoj sumnji na kvar ogibljenja, treba posetiti dijagnostičku stanicu kako bi se utvrdio tačan uzrok problema.

Šta treba zapamtiti? Delovi vešanja se zamenjuju u paru. Čak i kada je samo jedan deo oštećen ili istrošen, na jednoj strani automobila. Ovo se, na primer, odnosi na amortizere, poluge, viljuške, stabilizatore, itd. Svaka popravka sistema vešanja zahteva pripremu i podešavanje geometrije vešanja.

Spone stabilizatora su najjeftinije i istovremeno najlomljiviji delovi sistema vešanja. Oni povezuju stabilizator s oscilirajućim ramenom ili s MacPhersonovim stubom. Oni imaju velik uticaj na sigurnost vožnje pri skretanju. Kuglasti spojevi su delovi spona stabilizatora i najčešće se oštećuju u ovom delu sistema. Simptomi oštećenja su udarci iz vešanja koji se pojavljuju pri vožnji na neravnoj površini.

Kugle stabilizatora su deo montažnih spojnica koje uklapaju stabilizatore na karoseriju automobila. Simptomi neispravnosti kugle stabilizatora su buka i škripanje koje dolaze iz prednje osovine tokom vožnje na neravnim površinama. Obično ih je potrebno zamijeniti nakon što su prešli nekoliko hiljada kilometara.

Oscilirajuća ramena jedan su od najvažnijih delova vešanja u modernim automobilima. Oni su odgovorni za pravilnu vožnju pojedinih točkova. Što je sistem vešanja bolji i udobniji, to ima više veza (tuda i naziv: višestruko vešanje). Sastoje se od metalno-gumenih rukava i kugličnih spojeva. U slučaju oštećenja, u nekim vrstama oscilirajućih ramena moguće je zameniti samo rukave ili kuglične zglobove. Tu su i oscilirajuća ramena koja treba zameniti kompletno. Čak i ako je u nekom modelu moguće zameniti samo kugle, treba proveriti cenu kompletnog oscilirajućeg ramena. Može se ispostaviti da promena samo rukava, zbog visokih troškova rada, jednostavno nije isplativa. Sama ramena takođe mogu biti korodirana. U slučaju sudara, možda su savijeni. silen blokovi (metalno-gumeni rukavi ili silen blokovi) su spojevi, zahvaljujući kojima su ramena pokretljiva. Oštećenje tog elementa može imati različite simptome. To mogu biti zvukovi pri vožnji po neravnim površinama, škripanje, zveckanje pri početku vožnje i lošija vožnja.

Kugla vešanja je zglob koji povezuje oscilirajuće rame s upravljačem točkova. Simptomi kvara na kugli znatno su lošije performanse vožnje i pojačana buka - najčešće kuckanje. Zanemarivanje ovih simptoma može imati tragične rezultate. Tokom vožnje, slomljeni gumeni kuglični zglob može da se raspadne, što može izazvati odvajanje jednog od točkova.

Zadnje vešanje sa okretnom gredom (torzijom) je izuzetno popularno rešenje koje se koristi u suspenzijama zadnje osovine gradskih, kompaktnih automobila i SUV-ova. Najčešća oštećenja zadnjih greda su metalno-gumene kugle koje se koriste za pričvršćivanje greda na karoseriju. Simptomi kvara čaure zadnje grede su, pre svega, buka i kucanje pri vožnji po neravnim površinama. Mogu se javiti i drugi problemi, kao što su lošiji uslovi vožnje.

Zadnje grede - torzije koje se koriste u francuskim automobilima imaju druge probleme. Tu se najčešće kvare igličasti ležajevi. Simptomi kvara torzijs kod francuskih automobila su buka tokom vožnje (kucanje), neprirodan nagib gornjeg ili donjeg dela zadnjih točkova prema karoseriji ili naginjanje automobila na jednu stranu.

Simptomi kvara hidropneumatskog vešanja (koji se koristi, između ostalog, u Citroenu) su kruti rad vešanja, spuštanje zadnjeg ili prednjeg dela automobila.

Simptomi kvara pneumatskog vešanja (upotreba u najluksuznijim automobilima premium klase) su: kontinuirani rad kompresora, povećana potrošnja goriva, kao i spuštanje vozila i nemogućnosti povećanja razmaka od zemlje.

Kvarove vešanja treba popraviti što je pre moguće. Vožnja sa oštećenim ogibljenjem je igra sa sopstvenom bezbednošću. Pored toga, kao što je već pomenuto, oštećenje nekih komponenti uzrokuje oštećenje drugih, što značajno povećava troškove popravke.